Keijonmaa

Keijonmaa on noin kolmen hehtaarin suuruinen vanha merenlahtialue joka on kaivamalla kunnostettu sorsastukseen soveltuvaksi kosteikoksi. Alueella on avovesialtaita, ojia ja kanavia. Iso oja johtaa suoraan ruovikkoiseen merenlahteen. Keijonmaa kaivettiin vuonna 2017 ja seuraavana vuonna aloitettiin alueella metsästys. Sorsakannat ovat erittäin runsaat ja niistä huolehditaan ruokinnalla ja pesimäolosuhteita parantamalla. Alueella käy päivittäin yli kaksi sataa heinäsorsaa ruokailemassa. Pääosin saalis koostuukin heinäsorsista, mutta myös taveja, kyyhkysiä ja merihanhia saadaan saaliksi. Aluetta ympäröi kesantopellot ja matalat merenlahdet. Talvella 2018 alueeelle kaivettiin lisää avovettä ja kaivantojen vallit madallettiin. Metsästys alueella tapahtuu passikojuista joita on kuudelle metsästäjälle. Kosteikko peltojen keskellä ja merenrannassa houkuttelee alueelle lintujen lisäksi myös kauriita, jäniksiä ja tietenkin myös pienpetoja. Keijonmaalle valmistui lintutorni ja kyttäyskoju kesällä 2019. Alueelle pääsee autolla perille ja soveltuu siksi myös liikuntarajoitteisille. Jahdeissa voit käyttää omaa koiraa tai yhteistyökumppaneidemme noutajia ja seisojia.

KUVIA 2021:

KUVIA 2020:

ILMAKUVIA 2019:

KUVIA 2019:

KUVIA ALUEESTA JA TILANTEISTA: